Formarea caracterului fiecărui om are loc în perioada copilăriei, iar rolul principal determinant în aceasta privință revine familiei. Părinții sunt primii care trebuie și pot să asigure modelarea adecvată a trăsăturilor de caracter pentru copii.
Familia e adevăratul factor care formează caracterul și bunele maniere ale copilului în familie, ulterior acesta le pune în practică în societate.
Formarea unor trăsături pozitive de caracter bazate pe generozitate, modestie, cinste, poate fi mai ușor pentru integrarea copiilor și tinerilor în societate.
Prin acesta, familia se afirmă, ca model de bună practică în societate și poate contribui la dezvoltarea educației copilului.
Un copil educat, este o reușită pentru societate!

Articol
Sociolog.Claudiu Lăzeanu