Beneficiarii măsurilor de protecţie specială sunt copii ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi morţi sau dispăruţi prin hotărâre judecătorească, când nu a putut fi instituită tutela;
Copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;
Copilul abuzat, neglijat, exploatat şi supus oricărei forme de violenţă;
Copilul găsit sau copilul părăsit în unităţi sanitare;
Copilul care a săvărşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal;

Tipurile de plasament:
Plasamentul;
Plasamentul în regim de urgenţă;
Supravegherea specializată.

Plasamentul constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile legii, după caz, la:

– o persoană sau familie;
– un asistent maternal profesionist;
– un serviciu de tip rezidenţial licenţiat în condiţiile legii.

Articol redactat:
Sociolog.Claudiu Lăzeanu