Neglijarea este „incapacitatea sau refuzul adultului de a comunica cu copilul, de a-i asigura nevoile biologice, emoţionale, de dezvoltare psihică şi fizică precum şi limitarea accesului la educaţie”. De asemenea, mai este definită ca „reprezentând condiţiile în care persoana responsabilă de îngrijirea copilului, fie intenţionat, fie din neatenţie, permite copilului să experimenteze suferinţe care pot fi evitate şi/sau nu reuşesc să asigure una sau mai multe condiţii care sunt esenţiale pentru dezvoltarea capacităţilor fizice, intelectuale şi emoţionale ale unei persoane”.
Putem distinge mai multe forme de neglijare a copilului:
Neglijarea fizică presupune neasigurarea de către părinte a condiţiilor decente de trai, neacordarea ajutorului copilului, neasigurarea supravegherii şi protecţiei, a îmbrăcăminţii adecvate, asigurarea unor condiţii minime de locuit
Neglijarea educţiei presupune neîncadrarea acestuia într-o formă de învăţământ , susţinerea absenteismului şcolar, ignorarea nevoilor speciale de educaţie, dezinteresul faţă de situaţia şcolară, orientarea copilului spre alte activităţi(îngrijirea fraţilor, munca în gospodărie)
Neglijarea medicală presupune lipsa de interes faţă de sănătatea copilului, comportament neglijent faţă de copilul bolnav şi faţă de tratamentul prescris, neasigurarea medicaţiei, neprezentarea la medic.
Neglijarea sexuală presupune punerea copilului în situaţie de risc de a fi abuzat sexual datorită nesupravegherii corespunzătoare
Neglijarea emoţională presupune indiferenţa faţă de nevoile copilului de afecţiune, sprijin emoţional, atenţie, refuzul ingrijirii psihologice şi a tratamentului de specialitate.
Abandon şi suraveghere inadecvate presupune comportamentul părinţilor care-şi abandonează copiii prin excluderea din familie, dezinteresul pentru lipsa copiilor de acasă, lăsarea copilului nesupravegheat timp îndelungat, abandonarea copilului la o persoană, într-un spital sau altă instituţie.
Neglijarea copilului, neasigurarea de către părinţi a condiţilor minime de trai poate conduce la apariţia unor comportamente deviante ale copilului dar şi la apariţia unor probleme fizice, nedezvoltarea corespunzătoare vârstei biologice.

Articol redactat:
Sociolog.Claudiu Lăzeanu