Familia model de constiuire în societate

Familia- este un grup de persoane constituit pe baza unor legături de căsătorie, de sânge      sau prin adopție.

  • Familia nucleară (elementară);
  • Familia monoparentală;
  • Familia lărgită.

Evoluția familiei

În societățile tradiționale, bărbatul era susținătorul familiei, în timp ce femeia efectua muncile casnice.

Căsătoria era impusă, familiile erau numeroase, copiii erau nevoiți să muncească și tratați cu duritate.

În prezent, soții asigură împreună veniturile familiei, își împart sarcinile, autoritatea, puterea       de decizie.

Copiii sunt înconjurați cu afecțiune, protejați, munca precoce a acestora nu mai este necesară.

Familia contemporană

Evoluția familiei va continua. Noile modalități de a trăi împreună arată că familia este în continuă schimbare:

– Cuplul consensual (căsătoria de probă);

– Cuplurile legale cu domicilii separate;

– Căsătoriile fără copii;

– Celibatul;

– Adoptarea unui copil de către un celibatar;

– Familia migrantă.

 

Articol redactat

Sociolog.Claudiu Lăzeanu