Respectarea drepturilor copiilor

Copiii trebuie să beneficieze de drepturile generale ale omului, la care suntem toţi îndreptăţiţi încă din momentul naşterii. Drepturile omului înseamnă să îi tratezi pe ceilalţi aşa cum ţi-ar plăcea ţie să fii tratat, şi anume cu demnitate, respect, egalitate şi dreptate, şi se aplică fără deosebire de cetăţenie, naţionalitate, rasă, etnie, limbă, gen, abilităţi sau orice alt statut.
Pe de altă parte, copiii diferă de adulţi. Ei sunt vulnerabili, trebuie să se joace, sunt în proces de dezvoltare şi au nevoie de oarecare autonomie. De aceea ei au nevoie de drepturi proprii, cu caracter special.
Drepturile copilului pot fi grupate în trei categorii:
1. drepturile de protecţie – se referă la protectia împotriva oricărei forme de abuz fizic sau emoţional, precum si împotriva oricărei forme de exploatare;
2. drepturile de dezvoltare – se referă la disponibilitatea şi accesul la toate tipurile
de servicii de bază, precum educaţia şi serviciile de îngrijire medicală;
3. drepturile de participare – se referă la dreptul copilului de a fi implicat în deciziile
care îl privesc.
Reglementarea actuală în ceea ce priveşte protecţia drepturilor copilului, se cuprinde în principal în Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Articol redactat:
Sociolog.Claudiu Lăzeanu